Category

Nieuws

Een nieuw jaar, een nieuw begin

By | Nieuws

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Zoals voor de life-changers onder ons 1 januari de magische datum is der verandering op het gebied van sport en gezondheid, is 1 januari het moment der verandering voor de jurist. Per 1 januari treden er namelijk nieuwe wetten in werking.

Neem bijvoorbeeld de Brexit. Het is immers zo dat vanaf 1 januari nieuwe regels gelden omtrent het reizen en het importeren/exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

Tevens treedt de Wet Flexibilisering zaaksverdeling rechtspraak in werking, waardoor een aantal rechtbanken onderling elkaars zittingslocaties kunnen gebruiken. Indien u naar een rechtbank toe gaat moet u wellicht langer reizen, maar zal uw zaak sneller aan de beurt zijn.

Logischerwijs zijn er ook veranderingen in de belastingwetgeving. Dit jaar gaat namelijk het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting omlaag van 37,35% naar 37,1 %.

Bovendien zal in 2021 ook vliegbelasting worden ingevoerd, waardoor per ticket €7,85 extra belasting moet worden betaald.

De wetgever heeft ook de tijdelijke wet COVID-19 SZW geïntroduceerd. Voor bedrijven die hard geraakt zijn door de coronacrisis en van wie het faillissement door schuldeisers is aangevraagd bestaat er nu een mogelijkheid om bij de rechter een betalingsuitstel te verzoeken. Daarnaast is ook enige troost aangeboden voor huurders die relatief veel huur betalen. Indien u minder bent gaan verdienen terwijl u al in een bepaalde woning woonde, dan kunt u in sommige gevallen een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Natuurlijk is er nog veel meer wet- en regelgeving geïntroduceerd in 2021. Wetswinkel Nijmegen is daarom helemaal op de hoogte van de laatste nieuwtjes op juridische gebied. Bent u benieuwd of er nog wijzigingen zijn die u raken, dan bent u van harte welkom om (online) bij ons langs te komen!

Gelderland in strijd tegen Corona

By | Nieuws

Afgelopen weken gaat Nederland gebukt onder het zeer besmettelijke coronavirus. Premier Rutte houdt het volk geïnformeerd via wekelijkse persconferenties. In een van deze persconferenties is aangekondigd dat lokale overheden verruiming van bevoegdheden krijgen met als doel de bestrijding tegen nieuwe besmettingen.

Een van deze regio’s is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. De Nijmeegse burgemeester ziet met de noodverordening van regio Gelderland-Zuid er op toe dat het maatregelenpakket van het kabinet wordt nageleefd.
Op grond van de wet (artikel 176 Gemeentewet) is het mogelijk om een noodverordening af te kondigen voor een specifieke tijd en plaats binnen een gemeente of regio. In de noodverordening van de regio Gelderland-Zuid vallen een aantal zaken op. Er geldt een samenscholingsverbod. Dat houdt in dat men niet met meer dan drie personen tegelijk over straat mag wanneer men niet tot hetzelfde huishouden behoort. Vooralsnog geldt de anderhalve meter afstand wanneer men zich buiten begeeft, met uitzondering van een gezamenlijk huishouden. Ook als je dicht bij onbekende mensen loopt, kan je beboet worden. Dit verbod geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Ook binnenshuis geldt de anderhalve meter afstand voor bezoek, waar een limiet geldt van maximaal drie bezoekers.

De burgemeesters binnen de Veiligheidsregio zijn bevoegd om indien nodig openbare plekken te sluiten, vanwege drukte of het niet naleven van de maatregelen. Denk hier aan parken, bossen, pleinen en de Waalkade.

Je werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen: wat nu?

By | Nieuws

Wanneer u en uw werkgever niet meer door één deur kunnen, kan uw werkgever er voor kiezen om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Wanneer niet u, maar uw werkgever, het initiatief neemt tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan dit op twee manieren, namelijk via ontslag en via een vaststellingsovereenkomst.

De regels voor ontslag zijn in de wet geregeld, en zijn vrij streng. Wanneer u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, kan uw werkgever u alleen ontslaan wanneer er sprake is van een ontslaggrond die in de wet is genoemd. In alle gevallen kan de werkgever u niet zomaar ontslaan, maar moet hij hier eerst toestemming voor vragen bij het UWV of bij de kantonrechter.

Aangezien deze ontslagprocedures vrij strikt zijn, kiezen werkgevers er dan ook vaak liever voor om de arbeidsovereenkomst in overleg met u te beëindigen nu dat procedure makkelijker en sneller maakt. Dit kan voordelig zijn voor u als werknemer: u heeft dan immers een onderhandelingspositie, die u bij een ontslagprocedure niet hebt. Er zal dan een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Hierin zijn allerlei afspraken opgenomen omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals een eindafrekening van onder andere niet-opgenomen vakantie uren of opgebouwd vakantiegeld.

Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst eindigt niet alleen uw dienstverband, het kan ook invloed hebben op uw WW-uitkering. Zo zal u bijvoorbeeld geen recht hebben op een WW-uitkering indien u het initiatief hebt genomen tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ook kan de overeenkomst van invloed zijn op de termijn waarop uw WW gaat lopen. Lees daarom in de vaststellingsovereenkomst bij wie het initiatief voor het ontslag ligt en wat de reden is. Laat er bij voorkeur iemand met een juridische achtergrond naar kijken om te zorgen dat u niet benadeeld wordt. Voor een vaststellingsovereenkomst geldt altijd dat u een bedenktijd heeft van 2 weken na het ondertekenen van de overeenkomst. In deze periode mag u zonder opgave van reden de vaststellingsovereenkomst schriftelijk ontbinden. Mocht u zelf in een dergelijke situatie zitten en gratis juridisch advies willen ontvangen. Schroom dan niet om bij ons langs te komen. De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen u graag!

Wat zijn je rechten als je vlucht wordt geannuleerd?

By | Nieuws

Tussen de zomerse temperaturen, ijsjes en ongeplande barbecues door zijn geannuleerde afspraken een minder prettig gegeven. Bij een uitgevallen trein kennen we onze rechten: een gratis croissantje bij de kiosk met een goede kop koffie lost het probleem op. Maar wat zijn onze rechten als onze vlucht naar een pittoresk vakantieoord wordt geannuleerd? Menig van ons hebben weleens deze situatie meegemaakt. Betekent dit nu dat u spreekwoordelijk de boot heeft gemist?

Als passagier heb je recht op vergoeding bij een geannuleerde vlucht. Let hierbij wel op dat er aanvullende eisen gelden voor de compensatieregels. Deze zijn vastgelegd in EU-verordening 261/2004. De hoogte van deze vergoeding zal doorgaans tussen de €125,- en €600,- per vliegticket liggen. In principe komt u in aanmerking voor deze vergoeding. Bent u echter 14 dagen voor de vlucht op de hoogte gesteld van de annulering, via een andere route gereisd zonder veel tijdsverlies of is er sprake van overmacht, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. Afhankelijk van de omstandigheden heeft u recht op opvang en bijstand in de vorm van een drankje, maaltijd of overnachting. Bij annulering moet de luchtvaartmaatschappij u de keuze bieden tussen terugreizen via een andere route naar uw eindbestemming tegen dezelfde voorwaarden of terugbetaling van uw vliegticket binnen zeven dagen.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de vliegafstand en de duur van de vertraging die u oploopt. De luchtvaartmaatschappij is verplicht deze vergoeding aan u uitkeren. Laat u dus niet van de wijs brengen. Mocht u nu toch juridische problemen ondervinden en wilt u gratis juridisch advies? Schroom dan niet om bij ons langs te komen! De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen u graag!

Hoe zit het met je ziekenkostenverzekering op reis?

By | Nieuws

Iedere zomer gaan miljoenen Nederlanders op vakantie naar het buitenland. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en dat geldt helaas niet alleen in Nederland. Veel Nederlanders moeten tijdens hun vakantie een bezoek brengen aan het ziekenhuis, bijvoorbeeld omdat ze een ongeluk hebben gehad. Dat is extra vervelend, omdat het buitenlandse ziekenhuis de kosten in principe verhaalt op de patiënt en niet, zoals in Nederland gebruikelijk is, op zijn of haar ziektekostenverzekeraar.

Dat betekent echter niet dat de desbetreffende zorgverzekeraar niets hoeft te betalen. Met de basisverzekering bent u namelijk wereldwijd (tot een bepaald bedrag) verzekerd tegen spoedeisende zorgkosten. Wel dient u in principe altijd uw eigen risico te betalen. Onder spoedeisende zorgkosten vallen de kosten voor behandeling of medicatie, waarmee niet gewacht kan worden tot u terug bent in Nederland.

Het is belangrijk om op te merken dat de basisverzekering kosten vergoedt tot het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is voor de betreffende behandeling of medicatie. Dit kan ertoe leiden dat u ondanks de basisverzekering toch met hoge zorgkosten geconfronteerd wordt. In sommige landen gelden namelijk aanzienlijk hogere tarieven dan in Nederland. Bent u aanvullend verzekerd of hebt u een reisverzekering, dan kunt u dat resterende bedrag (het deel van de zorgkosten dat niet vergoedt wordt uit de basisverzekering) daarmee alsnog vergoedt krijgen, afhankelijk van uw polis.

Incassobureau’s teruggefloten door ACM

By | Nieuws

Voor veel mensen klinkt het helaas bekend in de oren: een brief van een incassobureau tussen de post. Deze bureaus worden ingeschakeld om betaling van openstaande schulden af te dwingen.

Pas geleden heeft de ACM, die in de gaten houdt of bedrijven consumenten wel netjes behandelen, een incassobureau een waarschuwing gegeven. Mensen mogen niet op een agressieve manier onder druk worden gezet en ook moet iedereen ten minste 5 werkdagen de tijd krijgen om te betalen. De ACM zou, als het bureau zich hier niet aan houdt, uiteindelijk zelfs een boete op kunnen leggen.

Krijgt u ook te maken met een incassobureau? Weet dan dat deze bedrijfjes niet zomaar alles mogen doen om u te laten betalen. Zo mogen ze u bijvoorbeeld niet bestoken met telefoontjes of mails.
Heeft u last van een incassobureau of heeft u een ander juridisch probleem? Kom dan gerust langs op spreekuur bij Wetswinkel Nijmegen!

Bron: https://nos.nl/artikel/2276758-acm-tikt-incassobureau-op-de-vingers-om-agressieve-werkwijze.html?fbclid=IwAR1wBFOia8wATlG3jcfVWoM4heeUgE0_tGOOIka3FZxZw9dG23js17J1eHA

Ongewenste aankopen

By | Nieuws

Het zal u maar gebeuren: op uw Facebook-tijdlijn verschijnt een advertentie voor een crème. Uit nieuwsgierigheid besluit u vervolgens om op de advertentie te klikken. Enkele weken later ontvangt u een pakketje thuis, met daarin een tube van die crème én een factuur van €50,- die u binnen twee weken dient te betalen. U begrijpt er helemaal niets van, aangezien u nooit iets besteld heeft en ook niet uw adresgegevens heeft ingevuld. Wat zijn in zo’n situatie uw rechten en plichten?

Voor sommige bedrijven is het ongevraagd toesturen van producten een manier om klanten te werven. Veel mensen zullen immers, om problemen te voorkomen, de rekening betalen. Dat hoeft echter niet. Sterker nog, artikel 7:7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u in zo’n geval het product kosteloos mag houden. U hoeft er dan niet bang voor te zijn dat de verkoper verdere juridische stappen tegen u zal kunnen ondernemen. Daarvoor moet het bedrijf namelijk kunnen bewijzen dat u met hen een koopovereenkomst hebt gesloten. Het enkele klikken op een advertentie is onvoldoende om een koopovereenkomst te sluiten.

Heeft u zelf iets vergelijkbaars meegemaakt en twijfelt u of u het product mag houden? Of heeft u een andere juridische vraag? Kom dan gerust eens langs op ons spreekuur of stuur ons een bericht via Facebook. De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen staan dan voor u klaar

Ontslagen worden via WhatsApp? Volgens een Amsterdamse rechter kan het!

By | Nieuws

Het is nooit leuk om ontslagen te worden. Vaak vindt ontslag van een medewerker plaats door het sturen van een aangetekende brief. Wij kunnen ons voorstellen dat het vervelend is om ontslagen te worden via een enkel WhatsApp-bericht van uw baas. In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam is duidelijk geworden dat het wel mogelijk is om iemand op staande voet te ontslaan door middel van enkel een WhatsApp-bericht. Het is wel van belang dat de werkgever aangeeft waarom u ontslagen bent. Voor ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast is het van belang dat u het WhatsApp-bericht ook daadwerkelijk ontvangen heeft. Mocht u in een vergelijkbare situatie terechtkomen, schroom dan niet om langs te komen met uw vragen.