Je werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen: wat nu?

By 22 januari 2020Nieuws

Wanneer u en uw werkgever niet meer door één deur kunnen, kan uw werkgever er voor kiezen om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Wanneer niet u, maar uw werkgever, het initiatief neemt tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan dit op twee manieren, namelijk via ontslag en via een vaststellingsovereenkomst.

De regels voor ontslag zijn in de wet geregeld, en zijn vrij streng. Wanneer u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft, kan uw werkgever u alleen ontslaan wanneer er sprake is van een ontslaggrond die in de wet is genoemd. In alle gevallen kan de werkgever u niet zomaar ontslaan, maar moet hij hier eerst toestemming voor vragen bij het UWV of bij de kantonrechter.

Aangezien deze ontslagprocedures vrij strikt zijn, kiezen werkgevers er dan ook vaak liever voor om de arbeidsovereenkomst in overleg met u te beëindigen nu dat procedure makkelijker en sneller maakt. Dit kan voordelig zijn voor u als werknemer: u heeft dan immers een onderhandelingspositie, die u bij een ontslagprocedure niet hebt. Er zal dan een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Hierin zijn allerlei afspraken opgenomen omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals een eindafrekening van onder andere niet-opgenomen vakantie uren of opgebouwd vakantiegeld.

Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst eindigt niet alleen uw dienstverband, het kan ook invloed hebben op uw WW-uitkering. Zo zal u bijvoorbeeld geen recht hebben op een WW-uitkering indien u het initiatief hebt genomen tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ook kan de overeenkomst van invloed zijn op de termijn waarop uw WW gaat lopen. Lees daarom in de vaststellingsovereenkomst bij wie het initiatief voor het ontslag ligt en wat de reden is. Laat er bij voorkeur iemand met een juridische achtergrond naar kijken om te zorgen dat u niet benadeeld wordt. Voor een vaststellingsovereenkomst geldt altijd dat u een bedenktijd heeft van 2 weken na het ondertekenen van de overeenkomst. In deze periode mag u zonder opgave van reden de vaststellingsovereenkomst schriftelijk ontbinden. Mocht u zelf in een dergelijke situatie zitten en gratis juridisch advies willen ontvangen. Schroom dan niet om bij ons langs te komen. De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen u graag!