Diensten

Diensten

Tijdens de spreekuren van Wetswinkel Nijmegen kunt u kosteloos terecht met al uw juridische vragen. Onze vrijwilligers nemen de tijd om te luisteren naar uw verhaal zodat alle relevante feiten en omstandigheden voor het advies tijdens het gesprek boven tafel komen. U kunt tijdens de spreekuren op de bank in de hal plaatsnemen. Vervolgens zullen twee van onze medewerkers u te woord staan. Tijdens het spreekuur vragen wij u om akkoord te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Om een volledig beeld te krijgen van uw situatie vragen wij u om alle documenten die relevant zijn voor de beantwoording van de voorliggende vraag naar het spreekuur mee te nemen. Denk hierbij in ieder geval aan huur-, of arbeidsovereenkomsten, contracten, relevante correspondentie en dergelijke.

Naast het geven van advies helpen wij u ook graag met het opstellen van een juridische brief, bezwaarschrift, beroepschrift of een ingebrekestelling. Onze medewekers weten precies wat hierin moet staan en zullen zorg dragen voor een professionele uitstraling.

Indien een conflict escaleert en vertegenwoordiging in een proces is vereist, kunnen wij u doorverwijzen naar onze partners Wildenberg Advocaten of Grip Advocaten. Wildenberg advocaten is een kantoor met veel ervaring en expertise op tal van zakelijke en particuliere rechtsgebieden. Vanuit de diverse specialismen werken de advocaten nauw samen. Grip advocaten is een kantoor vooral gespecialiseerd in het personen- en familierecht en erfrecht.

Ten slotte kunnen wij u ook helpen om ingewikkelde juridische brieven in begrijpelijk taalgebruik aan u uit te leggen.