Category

Berichten

Het verkameringsbeleid gaat op de schop

By | Berichten

Nijmegen staat bekend als een echte studentenstad. Naast een gezellige en jeugdige sfeer brengt dit echter ook minder wenselijke gevolgen met zich mee. Zo kan het ‘verkameren’ van woningen tot overlast voor buurtbewoners zorgen en draagt het bij aan het tekort aan starterswoningen. Om deze redenen hanteerde de gemeente eerst een strikt verkameringsbeleid middels een vergunningplicht, gebaseerd op de Woonruimteverordening.  

Deze constructie bleek echter op juridisch drijfzand te zijn gebouwd en afgelopen juni zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dan ook een streep door het gevoerde beleid voor wat betreft duurdere woonsegmenten. Om het hierdoor ontstane lek in de regelgeving te dichten en een wildgroei aan kamerverhuur te voorkomen heeft de gemeente een nieuw facetbestemmingsplan opgesteld om wederom alle verkameringen vergunningplichtig te maken.  

Dit bestemmingsplan ligt tot 17 november ter inzage; tot die datum kan iedereen zijn zienswijze hierover aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan heel belangrijk zijn om te doen, omdat men anders de kans verliest om later bij de bestuursrechter in beroep te gaan tegen het uiteindelijke bestemmingsplan. De gemeente zal een zorgvuldige afweging moeten maken tussen de belangen van studenten, verhuurders, starters en omwonenden. Ook u kunt gewicht in de schaal leggen door voor 17 november uw mening te geven via www.nijmegen.nl (zoek op ‘bestemmingsplan’). 

 

Heeft u zelf te maken met een huurconflict of heeft u last van overlast in uw buurt? Bij Wetswinkel Nijmegen voorzien wij u graag van kosteloos juridisch advies!