Ten onrechte wordt regelmatig gedacht dat de juridische ondersteuning bij conflictsituaties of een oproep van de rechtbank om u te verantwoorden voor uw daden standaard erg duur is. Heeft u al eens gekeken naar pro deo rechtshulp? Bij pro deo rechtshulp wordt een groot deel van de gemaakte juridische kosten voor ondersteuning van een advocaat vergoed door de overheid. Volledig gratis is de geboden juridische hulp ook in dit geval niet; u betaalt nagenoeg altijd een deel van de kosten zelf. Het deel wat u zelf betaalt valt echter in het niet, bij het geheel aan kosten die gemaakt worden.

Gebruik maken van pro deo rechtshulp

Om aanspraak te kunnen maken op pro deo rechtshulp is het belangrijk een aantal zaken te toetsen. Zo bepaalt onder meer uw inkomen of u een beroep kunt doen op een pro deo advocaat. Naast uw inkomen speelt ook uw eigen vermogen mee. Voor minderjarigen geldt dat naar het inkomen van hun ouder(s) of voogd(en) gekeken wordt om te bepalen of zij in aanmerking komen voor pro deo ondersteuning bij een rechtszaak.

Platform voor het vinden van een advocaat

Gebruik een online platform om op zoek te gaan naar een advocatenkantoor dat pro deo rechtshulp aanbiedt. Dat geldt niet standaard voor ieder kantoor. Zoek daarnaast naar een pro deo advocaat, wiens ervaring past bij de zaak waarmee u momenteel te maken heeft.

Voor meer informatie over Eerste Rechtshulp kunt u terecht bij: eersterechtshulp.nl