Gemeenschap van goederen of Huwelijkse voorwaarden

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

 

Steeds meer koppels gaan scheiden: op dit moment ruim 35.000 per jaar (bijna 100 per dag!). 75% hiervan is getrouwd in gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze manier van trouwen zijn vooral te merken als twee partners gaan scheiden.

 

Op dit moment is het zo dat als twee partners niet voor het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden maken, zij automatisch in gemeenschap van goederen trouwen. In dat geval komen de bezittingen en schulden van de twee partners samen tot één gezamenlijk vermogen. Ook alles wat er tijdens het huwelijk bijkomt of afgaat, is gezamenlijk. Als u dat niet wilt, kunt u bij een notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afspreken. Op die manier kunt u bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uitsluiten.

 

Alles in dit artikel geldt niet alleen voor het huwelijk, maar ook voor het geregistreerd partnerschap.

 

Scheiden

 

Gemeenschap van goederen

Als twee partners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en gaan scheiden, hebben beide personen recht op de helft van het vermogen. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden. Dit kan erg nadelig voor één van de twee uitvallen. Stel dat een vrouw € 30.000 heeft en trouwt met een man die € 10.000 schuld heeft. Tijdens het huwelijk krijgt de man een hoop boetes van in totaal € 10.000. Als de man en de vrouw gaan scheiden is er in het gemeenschappelijk vermogen € 10.000 aanwezig (30.000 – 10.000 – 10.000). Die € 10.000 wordt bij de scheiding gehalveerd: € 5000 euro voor de vrouw en € 5000 voor de man. Nadelig voor de vrouw dus omdat ze voor het huwelijk € 30.000 had.

Dit systeem geldt niet alleen voor geld, maar ook voor bijvoorbeeld een auto, een huis en meubilair. Dit wordt gehalveerd, ongeacht van wie het huis of de auto voor het huwelijk was. Goederen verdelen gebeurt op de volgende manier. Eerst wordt een lijst opgesteld van alle goederen die in het gemeenschapsvermogen zitten. Van die goederen wordt de waarde geschat. In de lijst staat ook wie welk goed krijgt. Stel dat de vrouw de auto krijgt van € 3000 en de man de bank van € 2000. Bij elkaar is dit € 5000. Omdat het vermogen gehalveerd wordt, moet de vrouw de man nog € 500 betalen om een evenwicht te bereiken (allebei € 2500).

 

Toch valt niet alles in het gemeenschappelijk vermogen:

  1. Een schenking of erfenis: normaal gesproken valt een schenking of erfenis gewoon in het gezamenlijk huwelijksvermogen, maar niet als degene die de schenking doet of de erfenis achterlaat schriftelijk heeft vastgelegd (bijvoorbeeld in een testament) dat de schenking of de erfenis niet in het huwelijksvermogen valt.
  2. Persoonlijke bezittingen: zaken zoals kleding, sieraden, gedenkstukken, persoonlijke cadeaus of een ouderdomspensioen mag de persoon zelf houden na de scheiding. Let op: meestal moet de waarde van deze persoonlijke bezittingen verrekend worden met de ex-partner bij scheiding.

 

Huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die de partners hebben afgesproken bij de notaris. Daarin kunnen de partners afspraken maken over wat er wel en wat er niet samenkomt in een gemeenschappelijk vermogen. De vrouw kan bijvoorbeeld afspreken dat de schulden en/of auto niet in het gemeenschappelijk vermogen komen.

Huwelijkse voorwaarden kan men voor het huwelijk vastleggen via een notaris. Als het stel tijdens het huwelijk bedenkt dat zij huwelijkse voorwaarden willen, kan dit ook. In dat geval moeten de huwelijkse voorwaarden worden goedgekeurd door de rechter.

 

Ons advies: denk goed na over huwelijkse voorwaarden en zie het huwelijk niet alleen als iets romantisch. De gevolgen hiervan kunnen bij een scheiding immers groot zijn.

 

De toekomst

Op dit moment trouwt men automatisch in gemeenschap van goederen als de partners niets bij de notaris afspreken. Dit gaat waarschijnlijk veranderen in de toekomst: alles wat vóór het huwelijk is opgebouwd (bezittingen en schulden) blijft automatisch van de oorspronkelijke eigenaar. Alles wat de partners tijdens het huwelijk opbouwen, is wél gemeenschappelijk. Als zij dat niet willen kunnen zij afspraken maken in de huwelijkse voorwaarden bij een notaris. Ook als twee partners wél in gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten zij daarvoor een contract afsluiten.