Algemene voorwaarden

Iedereen krijgt als consument bewust of onbewust te maken met algemene voorwaarden. Voorbeelden van alledaagse situaties waarin algemene voorwaarden gelden zijn het bestellen van producten op websites, het gebruiken van de zelfscanner bij de supermarkt en het laten wassen van uw auto bij een wasstraat.
Algemene voorwaarden helpen bedrijven die ze gebruiken bij het sluiten van alledaagse overeenkomsten. Door te verwijzen naar de algemene voorwaarden hoeft niet elke keer onderhandeld te worden over elk aspect van de overeenkomst. Zo kunnen de bedrijven hun werk sneller doen.
Een bedrijf dat bij een overeenkomst met een consument algemene voorwaarden gebruikt noemt men de gebruiker. De gebruiker moet de algemene voorwaarden aan de consument ter hand stellen om ze van toepassing te laten zijn. Op een website moeten de voorwaarden goed vindbaar zijn, ze moeten binnen één klik te vinden zijn. Bij de zelfscanner is de supermarkt moet u de voorwaarden accepteren voordat u aan de slag kunt. Is het niet mogelijk de algemene voorwaarden ter hand te stellen, zoals bijvoorbeeld bij koop aan de telefoon, dan voorziet de wet in andere oplossingen. De consument kan de gebruiker bijvoorbeeld verzoeken de voorwaarden per post op te sturen.
In de algemene voorwaarden mag de gebruiker niet opnemen wat hij maar wil. De voorwaarden mogen voor de consument niet onredelijk bezwarend zijn. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent een zwarte en een grijze lijst voor bedingen in algemene voorwaarden. Deze lijsten verschaffen de consument een bewijsvoordeel.
Bedingen die op de zwarte lijst staan zijn altijd onredelijk bezwarend en daarom vernietigbaar. Dit betekent dat de consument de ongeldigheid ervan inroepen. Op deze zwarte lijst staat bijvoorbeeld een beding dat de consument verbiedt om de prestatie waar hij recht op heeft op te eisen als de gebruiker niet presteert.
De grijze lijst bevat bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. Deze bedingen kunnen geldig zijn als de gebruiker van de algemene voorwaarden kan bewijzen dat ze in het specifieke geval niet onredelijk bezwarend zijn. Kan dit niet worden bewezen dan kan de consument de ongeldigheid ervan inroepen. Een voorbeeld van een beding dat op de grijze lijst staat is een beding dat de gebruiker geheel of voor een deel bevrijd van de wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Dit beding kan dus onder omstandigheden ongeldig zijn.
Heeft u als consument een probleem met een bedrijf dat zich tegen u beroept op zijn algemene voorwaarden? Wij bij de Wetswinkel kunnen samen met u nagaan of u gehouden bent aan de bedingen uit de algemene voorwaarden. Ook ondernemers die twijfelen over hun eigen algemene voorwaarden zijn bij ons welkom voor kosteloos juridisch advies.